Kitűzési méretek

”Kitűzési méretek” parancs aktiválásával kérdezhetünk le abszcissza és ordináta értékeket. Először ki kell jelölnünk egy mérési vonalat, majd azokra a pontokra, amelyekre kattintunk a program napló mezőjében megjelennek az alapvonaltól számított az aktuális pontra vonatkozó abszcissza és ordináta érékek..