Dat export


A DAT export funkció használatának szabályai:
1. A művelethez a Sablon könyvtárban lévő "dat.sbl" alapállomány szerint létrehozott térképet kell használni.
2. A művelet az első 260 fóliát használja az exportáláshoz, a magasabb számú rétegek nem kerülnek átalakításra. 
3. A földrészletek közös határvonalait csak az alacsonyabb számú fólián kell összekötni (pl.: az egyik BC01 és a másik BD01 akkor BC01-be legyen a közös határvonal.). DAT beolvasáskor a program így rendezi a határvonalakat.
4. A földrészletek zárt poligont kell, hogy alkossanak és tartalmazniuk kell egy darab helyralyzi számot. A helyralyzi szám fóliája határozza meg, hogy a földrészlet milyen objektumféleség kódot fog kapni. Fóliák: 32-41
5. Az alrészletek zárt poligont kell, hogy alkossanak és tartalmazniuk kell az alrészlet betűjelét. Szabvány alatti alrészlet esetén a "BE03" feliratot kell elhelyezni. Fóliák: 32-45
6. A termőföld-minőségi osztályok zárt poligont kell, hogy alkossanak és tartalmazniuk kell a minőségi osztály feliratát. A kivett területek esetén nem kell feliratot elhelyezni. Fóliák: 32-47
7. Épületek közös határvonalait csak az alacsonyabb számú fólián kell összekötni (pl.: az egyik CA01 és a másik CA06 akkor CA01-be legyen a közös határvonal.). DAT beolvasáskor a program így rendezi a határvonalakat. 
8. Az épületek zárt poligont kell, hogy alkossanak és tartalmazniuk kell az objektumféleség kódját feliratként. Fóliák: 55-63
9. Az épületektartozékok közül a felület típusúaknak zárt poligont kell, hogy alkossanak és tartalmazniuk kell az objektumféleség kódját feliratként. Fóliák: 64-71
10. A pontok pontkódját a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet szerint kell meghatározni. Az objektumféleség kódja és a ponthoz tartozó jelkulcs is ezek szerint kerül meghatározásra.
11. A házszámok a 259 fóliára kell elhelyezni.
12. Az utcaneveket a 260 fóliára kell elhelyezni.
13. Az egyéb feliratok a 258 fóliára kell elhelyezni.

Az objektumféleségek datosításához ez a táblázat ad segítséget.