Ívmetszés

Az „Ívmetszés” megnyomása után kijelöljük az alapvonalat (a két ismert pont közötti vonalat), majd egy ablak jelenik meg, amelyben az első, illetve második távolság mező üresen áll. Az első mezőbe a kezdőpontból a végpont felé tekintve, a kezdőpont baloldalára eső mért távolságot kell beírni. A második mezőbe a végpontból a kezdőpont felé tekintve, a végpont jobboldalára eső mért távolságot írjuk.